Sponsrat ASTATO Banner

ANKH TV TERMS

1. Villkor

Genom att komma åt webbplatsen på https://ankh.tv, du håller med om att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och är överens om att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

1a Publicering av pornografiskt material är inte tillåtet i vårt samhälle. Samt nakna scener eller foton för rent sexuella ändamål. Under straff för borttagning av materialet och irreversibel blockering av det tillhörande kontot i fall av återfall.

1b Konton som är kopplade till olaglig verksamhet är föremål för omedelbar borttagning och uppgifterna kommer att lämnas till brottsbekämpande myndigheter för lämpliga åtgärder.

1c Användare med en historia av stötande eller ärekränkande språk gentemot andra användare kan också få sina konton förbjudna utan föregående meddelande.

1d Användarna får inte ladda upp eller använda tredjepartsinnehåll (såsom foton, texter, videor, ljud, bland annat), med undantag för ägarens uttryckliga tillstånd, med straff för att ta bort innehållet utan förvarning och radering av det tillhörande kontot. . Det är tillåtet att dela innehåll från andra nätverk, så länge det är i enlighet med villkoren för det ursprungliga nätverket och inte bryter mot något av de andra artiklarna i denna term.

1e Användare med en historia av SPAM-aktiviteter kan också få sina konton förbjudna utan föregående meddelande.

2. Använd License

 1. Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på ANKH TVwebbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera material,
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på ANKH TVs hemsida;
  4. ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderätt anteckningar från material, eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.
 2. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av ANKH TV närsomhelst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Disclaimer

 1. Materialet på ANKH TV's webbplats tillhandahålls på "som den är" basis. ANKH TV ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 2. Vidare, ANKH TV garanterar inte eller gör inga framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. begränsningar

Under inga omständigheter skall ANKH TV eller dess leverantörer ansvarar för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på ANKH TVwebbplats, även om ANKH TV eller ett ANKH TV auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Noggrannhet av material

Materialen som förekommer på ANKH TVs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. ANKH TV garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. ANKH TV får göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. dock ANKH TV gör inget åtagande att uppdatera materialet.

6. länkar

ANKH TV har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av ANKH TV av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. ändringar

ANKH TV får ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med BR: s lagar och du överlåter oåterkalleligen till domstolarnas exklusiva jurisdiktion i den staten eller plats.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish